Taskforce Oudestraat

Taskforce Oudestraat

Eind 2017 verscheen het rapport “Oudestraat Neede: van reparatie naar transformatie” van vastgoeddeskundige Norbert ter Mors. Conclusies: een toenemende leegstand, te veel en te grote winkelruimten gezien de ontwikkelingen in de detailhandel en een te hoge waardering...
Ontsluiting Russchemors

Ontsluiting Russchemors

Sinds enkele maanden vraagt de Gemeenschapsraad samen met de Ondernemersvereniging Neede wederom aandacht voor de gewenste ontsluitingsroute van de Russchemors. Het betreft de bocht tegenover de brandweerkazerne wat een smal punt is waar vanaf drie kanten verkeer gaat...
Voormalige Waterzuivering Kronenkamp wordt Vleermuizengebied

Voormalige Waterzuivering Kronenkamp wordt Vleermuizengebied

De omringende natuur heeft de plek, waar ooit haar wortels lagen, in de afgelopen jaren weer ruimschoots terugveroverd. Daar tussen staan echter nog de gebouwen van de voormalige waterzuivering. Samen met de gemeente hebben de Stichting “De Kronenkamp i.o.” , het...
Bakspieker Vlearmoesplein

Bakspieker Vlearmoesplein

Vroeger werden de bakspiekers op het platteland gebruikt voor het bakken van brood. Tegenwoordig worden ze daar niet meer voor gebruikt, omdat de gezinnen kleiner zijn geworden en de boerin, wier taak het was brood te bakken, voor haar werkzaamheden al tijd tekort...