Taskforce Oudestraat

Taskforce Oudestraat

Eind 2017 verscheen het rapport “Oudestraat Neede: van reparatie naar transformatie” van vastgoeddeskundige Norbert ter Mors. Conclusies: een toenemende leegstand, te veel en te grote winkelruimten gezien de ontwikkelingen in de detailhandel en een te hoge waardering...
Ontsluiting Russchemors

Ontsluiting Russchemors

Sinds enkele maanden vraagt de Gemeenschapsraad samen met de Ondernemersvereniging Neede wederom aandacht voor de gewenste ontsluitingsroute van de Russchemors. Het betreft de bocht tegenover de brandweerkazerne wat een smal punt is waar vanaf drie kanten verkeer gaat...
N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

De provincie is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden op de Rondweg in Neede en de Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede. De plannen zijn gepresenteerd in november 2014. Op deze plannen heeft de Gemeenschapsraad Neede haar zienswijze gegeven....
Nieuwbouw Nieuwstraat

Nieuwbouw Nieuwstraat

Tijdens de renovatie van het centrum van Neede, is de riolering en de bestrating in de Nieuwstraat vernieuwd. Een aantal panden, welke eigendom zijn, van enkele projectontwikkelaars, zijn in de afgelopen jaren sterk verpauperd. De gemeente probeert in overleg te komen...