Windmolenpark omgeving Neede

Windmolenpark omgeving Neede

De initiatiefnemers van Burgerwind coöp. Achterhoekse Wind Energie hebben de afgelopen periode hun plannen gepresenteerd voor de bouw van 5 XL – windmolens langs de Berkel en de Bolsbeek (Avinkstuw). Dit burgerinitiatief is een plan welke gelieerd is aan de...
Taskforce Oudestraat

Taskforce Oudestraat

Eind 2017 verscheen het rapport “Oudestraat Neede: van reparatie naar transformatie” van vastgoeddeskundige Norbert ter Mors. Conclusies: een toenemende leegstand, te veel en te grote winkelruimten gezien de ontwikkelingen in de detailhandel en een te hoge waardering...
Ontsluiting Russchemors

Ontsluiting Russchemors

Sinds enkele maanden vraagt de Gemeenschapsraad samen met de Ondernemersvereniging Neede wederom aandacht voor de gewenste ontsluitingsroute van de Russchemors. Het betreft de bocht tegenover de brandweerkazerne wat een smal punt is waar vanaf drie kanten verkeer gaat...
N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

De provincie is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden op de Rondweg in Neede en de Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede. De plannen zijn gepresenteerd in november 2014. Op deze plannen heeft de Gemeenschapsraad Neede haar zienswijze gegeven....