Leden

Vereniging met leden

Op 9 maart 2006 is de Gemeenschapsraad Neede (GRN) opgericht. Bij de oprichting is gekozen voor de verenigingsvorm. Verenigingen, organisaties, clubs, groeperingen – in de breedste zin – op cultureel-, maatschappelijk-, creatief-, levensbeschouwelijk-, werkgelegenheids-, recreatief of sportgebied, gevestigd of actief in Neede, kunnen lid worden.

Lid worden

De GRN heeft de ambitie om spreekbuis en platform te zijn van alle Needse burgers en verenigingen. Hiervoor hebben wij een brede achterban nodig. Gezamenlijk kunnen wij meer betekenen voor elkaar en voor Neede dan ieder afzonderlijk.

Doelstelling
De hoofddoelstellingen van de GRN zijn:
• bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is en blijft, waar jong en oud veilig en prettig kan wonen met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, cultuur, sport en recreatie;
• bevorderen dat Neede een actieve gemeenschap is en blijft met bewoners die zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun dorp en die zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeenschap.
De GRN probeert zijn doelen te bereiken door initiatieven en activiteiten te ondernemen en/of te ondersteunen, die voor bovengenoemde doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?
Een vereniging is lid voor slechts € 5,- per jaar. Hiervoor wordt het verenigingsbestuur door ons op de hoogte gehouden van actualiteiten rond bijvoorbeeld Europese, provinciale en lokale subsidieregelingen en verenigingsondersteunende activiteiten. Een vereniging wordt ook met naam en link op onze website geplaatst. Dit is goed voor de vindbaarheid van de verenigingswebsite. Het bestuur is welkom op onze bestuurs- en jaarvergaderingen en agendapunten kunnen bij ons worden ingebracht.

Lid worden? Stuur een mail naar: info@gemeenschapsraadneede.nl en wij nemen contact met je op.

Samenwerkingspartners

De gemeenschapsraad werkt met de volgende partijen samen:

ProWonen
Ondernemersvereniging Neede (OVN)
De Vereniging voor Dorpshuizen en kleine Kernen Gelderland
Toeristisch informatiepunt Neede (TIP)
Seniorenraad Berkelland
Gemeente Berkelland

Heeft u nog vragen?

De Gemeenschapsraad Neede is bereikbaar per mail.