Nieuws

Laatste nieuws

23 mei 2018

Op 30 mei aanstaande is de Algemene Leden vergadering 2018 van de Gemeenschapsraad Neede. De agenda en het jaarverslag vindt u onderaan dit bericht. Tijdens deze avond wordt u ook geïnformeerd door Ger Borchers over de stand van zaken bij het natuurpark Kronenkamp. Daarnaast verzorgt Sabine Salomons, deskundige AVG binnen de DKK Gelderland een presentatie met […]

Lees meer >>>

19 mrt 2018

Afgelopen zaterdag hebben wij gesproken met de VVD Berkelland. Dit alles in het kader van ‘VVD on Tour’ met het doel om zoveel mogelijk verschillende kernen te bezoeken.   We beschouwen het als zeer positief dat VVD Berkelland ons pro-actief heeft benaderd om samen het gesprek aan te gaan over Neede. Namens de GRN hebben […]

Lees meer >>>

28 feb 2018

Oproep aan jongeren in Berkelland van burgemeester Joost van Oostrum: Ga stemmen op 21 maart! “Hé jij daar. Misschien ben jij wel één van die 572 jongeren in onze gemeente die op 21 maart voor het eerst mag stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.” Joost van Oostrum hoopt veel jongeren op 21 maart in het stembureau […]

Lees meer >>>

28 feb 2018

Maandag avond 26 februari hebben we samen met de OVN een zeer prettig onderhoud gehad met het CDA Berkelland. We hebben gesproken en ideeën uitgewisseld over meerdere actuele onderwerpen welke spelen binnen Neede. Gelukkig zijn we het er samen over eens dat er genoeg kansen zijn voor ons mooie dorp. Ook hebben we veel positieve […]

Lees meer >>>

17 feb 2018

De Gemeenschapsraad Neede (GRN) is een dorpsbelangenorganisatie en willen door het nemen van initiatieven en ondersteunen van activiteiten, bevorderen dat Neede een leefbaar dorp blijft voor jong en oud. Een dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven. Met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie. Een dorp met een actieve […]

Lees meer >>>

21 jan 2018

Op 29 November 2017 was, later dan gepland, de Algemene Leden Vergadering van de Gemeenschapsraad Neede. In de bijlage vind je de notulen van deze avond. We danken een ieder voor zijn/haar komst en input. Save the date! Op 30 mei 2018 zal de volgende Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Dit is in lijn met de […]

Lees meer >>>