ALV verplaatst naar 2021!

9-11-2020 | Gemeenschapsraad

Het bestuur van de Gemeenschapsraad Neede heeft besloten (na de persconferentie van ons kabinet d.d. 14 – 10 – 2020) om de algemene ledenvergadering in 2020 niet door te laten gaan.

Eerder hebben wij u al ons jaarverslag over 2019 verstuurd. Klik hier voor het bijbehorende nieuwsbericht incl. de download van het jaarverslag 2019.

Belangrijke thema’s voor de GRN in 2020 zijn:

  • De transformatie van de Oudestraat;
  • De woonbehoefte in ons dorp/ mismatch op de woningmarkt;
  • De windmolens/energietransitie;
  • Spelen in Neede Noordoost;
  • Verkeerscirculatie in Neede.
    Hieronder op enkele thema’s een nadere toelichting.

Oudestraat Neede komt tot bloei
In de Oudestraat is de transformatie langzaam zichtbaar.
De Gemeenschapsraad is 1 van de deelnemende partijen in de taskforce die dit proces trekt.
Er is een loket Oudestraat waar u met vragen en ideeën terecht kunt.
Gevels van panden in de Oudestraat worden verbeterd met een bijdrage vanuit het gevelfonds.
Sommige voormalige winkelpanden worden getransformeerd naar woningen.

Speelvoorzieningen voor verschillende leeftijden
In Noordoost Neede zijn een aantal speelterreinen opnieuw ingericht.
Naast het gymnastieklokaal aan de Oranjelaan komt een groot natuurlijk spelen speelterrein.
Er zijn nu speelterreinen voor jongere en oudere kinderen.
In de voorbereidingsfase is de Gemeenschapsraad betrokken geweest.
Het groen van het natuurlijk spelen is ook gewenst in het kader van de vermindering van hittestress.

Standpunt Gemeenschapsraad inzake de windmolens Avinkstuw
Het plan voor de 5 windmolens bij de Avinkstuw is voor de Gemeenschapsraad ook een belangrijk thema in 2020 geweest.
Wij hebben ons laten informeren en hebben na een lang traject van voorbereiding een brief aan het college en de gemeenteraad verstuurd met daarin ons standpunt.
Deze brief is bijgevoegd als bijlage.

Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.