Update voor accommodaties en verenigingen ‘Samen bereik je meer’

25-10-2020 | Sport & Ontspanning, Toerisme & recreatie

De werkgroep Ontmoeten in Neede van de Gemeenschapsraad Neede is het door de huidige COVID-19 situatie niet gelukt om dit jaar een grote bijeenkomst te organiseren voor de accommodaties en verenigingen in Neede. Echter, willen wij u graag informeren over de verschillende ontwikkelingen welke op dit moment gaande zijn.

Samen bereik je meer!
In het voorjaar van 2020 heeft de werkgroep Ontmoeten in Neede u uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Samen bereik je meer!’ op 6 april 2020. Het was de bedoeling dat op die bijeenkomst een aantal verenigingen en accommodaties vertelden over hun samenwerking en bundeling van krachten. Verder zou de gemeente één en ander vertellen over beleid, subsidie sport en cultuur en over het platform vrijwilligerswerk. Het tweede deel van de avond was bedoeld voor ontmoeten, napraten en netwerken. Helaas strooide corona roet in het eten en kon de bijeenkomst niet doorgaan.

Hoe nu verder
En nu nog steeds speelt corona ons parten en kunnen er geen grote bijeenkomsten gehouden worden. Dat is heel spijtig, omdat we graag een voortgang willen op het rapport Ontmoeten in Neede dat in september 2019 is uitgekomen. In de conclusies van dat rapport kwamen o.a. naar voren de wenselijkheid van een jaarlijks contact-/themaavond en een website met overzicht van alle accommodaties en verenigingen.

Wij hopen dat het in 2021 wel mogelijk is om bijeen te komen.

Belangrijke ontwikkelingen
Omdat een fysieke bijeenkomst nu nog niet mogelijk is, informeren we u via deze mail over belangrijke ontwikkelingen of informatie die van nut kunnen zijn voor u;

  • De verenigingen en organisaties lijken goed zichtbaar te worden op de gemeentelijke website Berkellandwijzer. Mocht uw vereniging/organisatie daarop nog niet vermeld staan, dan kunt u zich daar altijd via die website voor aanmelden.
  • Voor accommodaties hebben wij een mogelijkheid gevonden om bij een andere, nog in ontwikkeling zijnde, website aan te sluiten. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
  • Bent u al bekend met het Naoberfonds van de gemeente Berkelland. Inwoners, verenigingen of stichtingen kunnen voor goede leefbaarheidsideeën een beroep doen op dit fonds.  De ideeën dokter binnen dit fonds helpt u graag hierbij. 
  • Via deLeefbaarheidsalliantie van Provincie Gelderland is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen voor initiatieven van actieve bewoners en vrijwilligersorganisaties.
  • Tot en met 2 november 2020 kan er nog een beroep gedaan worden op de Subsidieregeling Covid19 binnen de gemeente Berkelland voor verenigingen of stichtingen die dit voorjaar minder inkomsten hadden door het coronavirus.
  • Tot 31 december 2020 kunnen sportverenigingen de Subsidieregeling Transformatiefonds Sport aanvragen bij gemeente Berkelland. Die subsidie kunnen ze inzetten in de (door)ontwikkeling naar een toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties. Andere organisaties of stichtingen op het gebied van cultuur, muziek of ontmoeting kunnen partner zijn in de doorontwikkeling van de sportvereniging. Echter sportverenigingen moeten wel de hoofdaanvrager zijn voor deze subsidie. Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling, neem gerust contact op met Wilco Huisman, Interim Opdrachtgever Sport van de gemeente Berkelland, via w.huisman@gemeenteberkelland.nl of 0545 – 250 250.
  • Tenslotte willen wij u attenderen op de (online)inspiratiebijeenkomst ‘Anders kijken naar besturen’ op 2 november om 19.30 uur. Dit wordt georganiseerd door het Platform Vrijwilligers Berkelland. Aan dit platform kunnen alle vrijwilligersorganisaties en verenigingen deel nemen. Het is een plek waar kennis, kunde en ervaring op het gebied van vrijwilligerswerk gedeeld kan worden. Dit omdat vrijwilligersorganisaties vaak met dezelfde thema’s en uitdagingen te maken hebben. In de bijlage bij deze mail, kunt u meer lezen over deze bijeenkomst. Wilt u meer informatie over Platform Vrijwilligers Berkelland of over deze avond? Neem dan contact op met Anita Delsing, kwartiermaker welzijn bij gemeente Berkelland via a.delsing@gemeenteberkelland.nl of tel 06-86819024.

Vragen of tips, meld het ons
Heeft u ondertussen vragen in het kader van corona of andere vragen of tips voor ons, geef ze door en wij zullen proberen u te helpen of in contact te brengen met de juiste personen/instanties.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Ontmoeten in Neede van de Gemeenschapsraad Neede