Brief aan de gemeente Berkelland m.b.t. ontsluiting Russchemors

29-08-2018 | Infrastructuur & milieu

Op 10 april j.l. heeft de Gemeenschapsraad Neede in samenwerking met de Ondernemers-
vereniging Neede onderstaande brief verstuurd aan de Gemeente Berkelland.

Inzet hiervan is om aandacht te vragen voor een verbeterde ontsluiting voor de Russchemors
(bocht bij de brandweer). De GRN en OVN zijn van mening dat een betere ontsluiting nodig is
om minder overlast bij aanwonenden te veroorzaken, een veiligere situatie te creeren, te voorkomen
dat er een alternatieve sluiproute gebruikt gaat worden en om de benodigde ruimte te realiseren door
voor de aankomende groei van het Needse industrieterrein.

Meer informatie over de Russchemors? Zie ook het kopje ‘Projecten’ op onze website.

Klik hier voor de brief