Update Juli 2018: Voortgang Pilot Oudestraat

9-07-2018 | Centrum

Vertegenwoordigers van de Gemeenschapsraad Neede en De Ondernemingsvereniging Neede werken
samen met vastgoeddeskundigen en de betrokken ambtenaren van de gemeente aan een plan voor de
Oudestraat.

Nader onderzoek naar de panden in de straat en uitgebreide discussies over de (on-) mogelijkheden voor
woningbouw in Neede hebben ertoe geleid dat het plan niet voor de zomer gereed komt.

Het motto van de gemeentelijke werkgroep is: beter goed dan snel.

De Gemeenschapsraad heeft de tijd benut voor overleg met de groep bewoners die ze voor dit proces
samenstelde. Besproken werden de uitgangspunten voor het plan en mogelijke ruimtelijke beelden voor de
straat in 2035. Het verslag is hier te lezen. Met de resultaten van het overleg gaan onze vertegenwoordigers
verder in de gemeentelijke werkgroep.

In bijgevoegd bestand een vind je het Verslag van de 2e bewoners bijeenkomst.