Toekomstbestendigheid accommodaties voor verenigingen en organisaties in Neede

29-06-2018 | Wonen

Op verzoek van de Gemeenschapsraad Neede heeft de Leefbaarheidsalliantie Gelderland een
inventarisatie gemaakt van ‘alle’ locaties / ruimtes die gebruikt worden in Neede door verenigingen
en organisaties. Zie bijgaande overzichten. Het kan zijn dat dit overzicht nog niet volledig is.
Aanvullingen zijn van harte welkom.

Op donderdagavond 5 juli willen we de uitkomsten van deze inventarisatieronde met zo veel mogelijk
inwoners van Neede bespreken. Het doel is om met elkaar te kijken of er voldoende belangstelling is
om te gaan werken aan een plan om de toekomstbestendigheid van alle accommodaties te bekijken,
waarin nieuwe ontwikkelingen, zoals Natuurpark Kronenkamp en de toekomst van voormalige bibliotheek
De Meijer worden meegenomen.

Uiteindelijk leidt dit plan tot een visie waarin de samenwerking tussen verenigingen en organisaties en het
optimaal bezetten van de diverse accommodaties centraal zal staan. Doet u en uw vereniging, stichting of
organisatie ook mee?

Wilt u zich vooraf aanmelden door een mail te sturen naar info@gemeenschapsraadneede.nl.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en wordt gehouden bij de Olde Molle gelegen
aan de Diepenheimseweg in Neede.

Overzicht ruimtes in Neede met nummering
Overzicht ruimtes en lokalen in Neede versie 28-05-18