Nieuwe 30km zone in Neede

23-05-2018 | Infrastructuur & milieu

Burgemeester en wethouders willen een 30 km/uur zone instellen in het gebied omsloten door de
Henry Dunantweg, Rozenkamp, Hessenweg, Wolfersweg, Oranjelaan, Marktstraat, Oudestraat,
Hofmaat, Busplein, Koolmeesstraat, Es, Leeuwerikstraat, Borculoseweg en de Rapenburg.

De afgelopen jaren heeft de GRN veel energie gestoken om deze zone op de agenda van de
Gemeente Berkelland
te krijgen. Nadat deze 30km zone vorig jaar aan ons is toegezegd zijn we
verheugd dat het ‘Ontwerp verkeersbesluit’ nu ter inzage ligt in de Publiekswinkel.

Voor het volledige artikel en de details omtrent het de zienswijze, klik hier.