ALV 2018 Gemeenschapsraad Neede

23-05-2018 | Gemeenschapsraad

Op 30 mei aanstaande is de Algemene Leden vergadering 2018 van de Gemeenschapsraad Neede.

De agenda en het jaarverslag vindt u onderaan dit bericht. Tijdens deze avond wordt u ook geïnformeerd
door Ger Borchers over de stand van zaken bij het natuurpark Kronenkamp. Daarnaast verzorgt Sabine
Salomons, deskundige AVG binnen de DKK Gelderland een presentatie met een handig stappenplan voor
verenigingen over de AVG. Een actueel onderwerp waar iedere vereniging actie op moet ondernemen.

De vergadering start om 20.00 uur en wordt gehouden bij de Oale Smederije.

Agenda ALV 2018
Jaarverslag GRN 2017