Gemeenschapsraad Neede spreekt met VVD Berkelland

19-03-2018 | Gemeenschapsraad

Afgelopen zaterdag hebben wij gesproken met de VVD Berkelland. Dit alles in het kader van ‘VVD on
Tour’ met het doel om zoveel mogelijk verschillende kernen te bezoeken.
 
We beschouwen het als zeer positief dat VVD Berkelland ons pro-actief heeft benaderd om samen het
gesprek aan te gaan over Neede. Namens de GRN hebben wij de o.a. de volgende onderwerpen aangekaart
en kort met elkaar besproken:
 
Natuurpark “de Kronenkamp”.
Centrum van Neede (Oudestraat – Nieuwstraat).
Boerderij “de Meijer”.
Demografische ontwikkelingen / verwachtingen.
Jongeren & Jongerenhuisvesting.
Ontsluiting Industrieterrein “de Russchemors”.
Hoe gaan we met elkaar de kansen benutten die ontstaan door de N18?
 
Met elkaar is de intentie uitgesproken om ook na de verkiezingen met enige regelmaat actief contact met elkaar
te onderhouden. We geloven er samen in dat door pro-actieve communicatie en samenwerking de beste resulaten
voor Neede gehaald worden.
 
We danken de VVD Berkelland voor haar bezoek en wensen hun uiteraard veel succes voor komende woensdag!