Accommodatie-onderzoek in Neede m.b.t. gemeenschapsvoorzieningen

25-02-2018 | Cultuur, Toerisme & recreatie

Afgelopen woensdagmiddag is er gestart met het accommodatie-onderzoek Neede in de vorm van een
‘schouw’ langs de diverse gemeenschapsvoorzieningen in Neede en directe omgeving.

Bij de ontwikkeling van de voormalige waterzuivering Kronenkamp kwam de vraag aan de orde welke
voorzieningen voor sociaal-culturele activiteiten er in Neede zijn. En vervolgens de vraag welke voorzieningen
nog ontbreken. De Stichting voor de Kleine Kernen onderzoekt deze vraag in opdracht van de
Gemeenschapsraad. Als start van het onderzoek werd door de betrokkenen op een zonnige 21 februari een
rondgang langs de bestaande voorzieningen gemaakt. Een bezoek werd gebracht aan accommodaties zoals
Het Trefpunt, het Natuurhûs (zie foto), Oale Smederie, gebouw Diekgraven, de Van Gellicumzaal,
Sportclub Neede, De Olde Mölle en de Kronenkamp.

Voorlopige conclusie: er is een breed aanbod aan voorzieningen, maar voor jongeren en voor permanente
exposities (museum) zijn er weinig mogelijkheden. Daarom heeft er ook (voorzichtig) een bezoek aan Hoeve
De Meijer plaatsgevonden. 

Het onderzoek wordt in de komende maanden uitgewerkt. Het resultaat vormt een stevige fundering onder
onze wensen voor behoud en uitbouw van de voorzieningen voor de sociaal-culturele activiteiten in ons dorp.