Gemeente Berkelland sluit ‘Retaildeal’

21-02-2018 | Centrum, Werk, Wonen

Wethouder Han Boer sloot namens Berkelland een RetailDeal met staatssecretaris Mona Keijzer
van het Ministerie van Economische Zaken

Vandaag ondertekenden wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude
IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk, tijdens het Wintercongres van het Ministerie van
Economische Zaken (EZ), met staatssecretaris Mona Keijzer de RetailDeal.
Hiermee sluiten de
Achterhoekse gemeenten aan bij de Retailagenda van het Ministerie van EZ, die tot doel heeft het
toekomstbestending maken van retail en daarmee van onze stads- en dorpscentra.

Retailagenda
Door de deal te sluiten krijgen de gemeenten commitment van het rijk voor hun aanpak. De Retailagenda
houdt zich de komende jaren bezig met vijf thema’s: lokale transformatie, regionale sturing, huurmarkt,
Human Capital Agenda, Kenniscreatie & Innovatie.

Gezamenlijk beleidskader
De 7 Achterhoekse gemeenten hebben een gezamenlijk beleidskader detailhandel met elkaar afgesproken
(‘regionaal Afsprakenkader detailhandel’) en hebben inmiddels diverse lokale visies, uitvoeringsagenda’s en
regelingen voor de centra vastgesteld.