UPDATE: Taskforce Oudestraat

17-02-2018 | Centrum

De gemeentelijke Taskforce Oudestraat is gestart met zijn werk. Een ambitieuze
planning is opgesteld. Voor de zomer moet de groep komen met richtlijnen voor
de toekomst van de straat.

Naast twee wethouders en de ondersteunende ambtenaren, bestaat de groep uit
vertegenwoordigers van de Gemeenschapsraad Neede, de Ondernemingsvereniging
Neede, de makelaars en Prowonen.

Besloten is, om als eerste stap de plaatselijke bewoners en ondernemers te
raadplegen. De Gemeenschapsraad heeft daarom op 26 januari jl. een aantal
bewoners gevraagd mee te praten over de toekomst van de straat. Willekeurig
gekozen, maar: jong, oud, bewoner uit de straat, uit woonwijken of het
buitengebied, geboren en getogen in Neede of er pas komen wonen: allen waren
op de avond te vinden.

Startpunt voor de discussie was een rapport van vastgoeddeskundige Norbert
ter Mors over de toekomst voor de winkelpanden in de straat. Daarna kwamen
de ideeën voor de toekomst vanzelf.

Een beknopt overzicht van de ideeën vindt u in deze link: Oudestraat Neede

Wordt vervolgd!