De GRN is op zoek naar een secretaris / secretaresse!

17-02-2018 | Gemeenschapsraad

De Gemeenschapsraad Neede (GRN) is een dorpsbelangenorganisatie en willen door het
nemen van initiatieven en ondersteunen van activiteiten, bevorderen dat Neede een leefbaar
dorp blijft voor jong en oud. Een dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven. Met
goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en
recreatie. Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van bewoners, die zich betrokken
voelen bij elkaar en die zich samen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren.

Dat is waar wij voor staan en wij behartigen deze belangen dan ook voor een ieder in ons dorp.

Takenpakket secretaris: 
De secretaris binnen de GRN heeft als taak het bijhouden van de mail, het voorbereiden en
verspreiden van de relevante stukken en de verslaglegging van de bestuurs- en overige
vergaderingen van de GRN. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen, archivering en
de voorbereiding van thema – avonden behoren tot de taken. Daarnaast het bezoeken van
door andere partijen georganiseerde bijeenkomsten die raken aan onderwerpen waarmee
de GRN bezig is.
Een leuke en afwisselende functie!

Functie eisen en vaardigheden:
x verantwoordelijksgevoel
x geode sociale vaardigheden
x pro actieve houding
x geode contactuele en communicatieve eigenschappen
x ervaring met notuleren
x ervaring met opstellen van zakelijke teksten

Tijdsinvestering en vergoeding
De tijdinvestering wordt geschat op gemiddeld 4 uur per week. Indien er veel bijeenkomsten zijn,
zal de tijdsinvestering toenemen. De bestuursfuncties bij GRN zijn onbezoldigd. Wel ontvangt de
secretaris/secretaresse een vrijwilligersvergoeding en vindt er een vergoeding van gemaakte onkosten
plaats.

Reageren
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u te reageren via info@gemeenschapsraadneede.nl