Verslag Algemene Leden Vergadering 2017

21-01-2018 | Gemeenschapsraad

Op 29 November 2017 was, later dan gepland, de Algemene Leden Vergadering van de
Gemeenschapsraad Neede.

In de bijlage vind je de notulen van deze avond. We danken een ieder voor zijn/haar komst en input.

Save the date!
Op 30 mei 2018 zal de volgende Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Dit is in lijn met de
statuten van de GRN

Verslag jaarvergadering 2017 GRN dd 29 november.