Algemene ledenvergadering Gemeenschapsraad Neede

19-11-2017 | Gemeenschapsraad

Woensdag 29 November is om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering van de Gemeenschapsraad
Neede in de Oale Smederieje. Middels dit bericht communiceren wij graag het verslag van de ALV in 2016,
het jaarverslag 2016 en de agenda voor de ALV. Deze zijn te vinden onderin dit bericht.

Na afloop van de ALV zal er om 21.00 uur een presentatie plaatsvinden door Berkelland Energie.
De heer P. Knuvers zal een presenatie geven over de plannen van Berkelland Energie over het duurzame
energiecollectief voor de postcoderoos Neede.

2016_11_30 GRN verslag ledenvergadering d.d. 30 november 2016 (1)
2017_11_29 Jaarverslag GRN 2016 2017_11_29
agenda ledenvergadering GRN 2017