Nieuws

Laatste nieuws

De beleidsnotitie ‘Duurzame energie in Berkelland: zichtbaar, merkbaar en onmiskenbaar’ gaat de inspraak in. In deze beleidsnotitie staat in welke gebieden, op welke wijze en in welke mate het mogelijk is om duurzame energievormen een plek te geven.   Hiermee komt de doelstelling van de gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn, weer een […]

Lees meer >>>

Begin september 2017 is gestart met de voorbereidingen van werkzaamheden aan de N315 (Rondweg Neede). De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Aannemer NTP Infra Enschede. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2018 afgerond. Om de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N315 te bevorderen, de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren en […]

Lees meer >>>

In verband met aanleg nieuwe N18 In de week van 20 maart worden de volgende bestaande wegen definitief afgesloten: • Kormelinkweg • Oude Borculoseweg • Olden Eibergsedijk (fietsdoorgang blijft in stand tot ingebruikname nieuwe N18) • Munsterdijk In de week van 20 maart wordt voor fietsers de nieuwe parallelweg geopend tussen de Kiefteweg en de […]

Lees meer >>>

Nadat in verschillende plaatsen in Berkelland al gesprekken op gang zijn over duurzame energie, is ook de GRN voor Neede het overleg gestart met Berkelland Energie. Geen eenvoudig project, maar uiteraard de moeite waard om aan te sluiten bij de beweging om tot duurzame energie te komen, ook voor mensen wiens huis/dak niet geschikt is […]

Lees meer >>>

De aansluiting Haaksbergsestraat – Rondweg zal worden uitgevoerd met een speciale rotonde ,ook wel aangeduid met LARGAS. Een heikel punt tot nu toe was een geluidsscherm voor het pand op de hoek op ca. 6 m. voor de gevel langs. Lang is er gezocht naar een goede oplossing om dit geluidsscherm te voorkomen. Na jaren […]

Lees meer >>>

Zoals bekend is de Gemeente Berkelland voornemens dit prachtige historische ensemble te verkopen. Dit in het kader van een 7 jaar oud besluit om voor de Gemeente niet bruikbare gebouwen af te stoten. Dit uiteraard met het doel om te bezuinigen. De GRN is van mening dat dit besluit echter zal leiden tot juist verarming […]

Lees meer >>>