Nieuws

Laatste nieuws

De Gemeenschapsraad Neede (GRN) is een dorpsbelangenorganisatie en willen door het nemen van initiatieven en ondersteunen van activiteiten, bevorderen dat Neede een leefbaar dorp blijft voor jong en oud. Een dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven. Met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie. Een dorp met een actieve […]

Lees meer >>>

Op 29 November 2017 was, later dan gepland, de Algemene Leden Vergadering van de Gemeenschapsraad Neede. In de bijlage vind je de notulen van deze avond. We danken een ieder voor zijn/haar komst en input. Save the date! Op 30 mei 2018 zal de volgende Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Dit is in lijn met de […]

Lees meer >>>

Onlangs heeft de Gemeenschapsraad Neede Menno van der Werff mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. Menno heeft zich n.a.v. onze oproep in de krant, bij de GRN aangemeld om het bestuur verder te komen versterken. We zijn erg blij om Menno toe te mogen voegen aan ons bestuur en we zijn overtuigd dat zijn kennis en […]

Lees meer >>>

Woensdag 29 November is om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering van de Gemeenschapsraad Neede in de Oale Smederieje. Middels dit bericht communiceren wij graag het verslag van de ALV in 2016, het jaarverslag 2016 en de agenda voor de ALV. Deze zijn te vinden onderin dit bericht. Na afloop van de ALV zal er om […]

Lees meer >>>

In maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats in Berkelland. Hoe ver dit ook nog mag klinken, de afgelopen periode hebben wij als Gemeenschapsraad dit onderwerp regelmatig besproken tijdens onze vergaderingen. De uitslag van deze verkiezingen hebben logischerwijs rechtstreeks invloed op ons als GRN en natuurlijk ons dorp. Wij geloven dat door goed overleg, intensieve […]

Lees meer >>>

Komende donderdag in Haarlo organiseert Seniorenraad Berkelland een open bijeenkomst met het thema: ‘Senioren, wonen in de toekomst’ Locatie: zaal Prinsen te Haarlo Tijd: 14.00 – 17.00 uur. Volledige artikel via tubantia.nl: HAARLO – ‘Senioren, wonen in de toekomst’. Dat is het thema van een door de Seniorenraad Berkelland georganiseerde open bijeenkomst. Daarbij is volop […]

Lees meer >>>