Welkom op de site van de Gemeenschapsraad Neede

De Gemeenschapsraad wil door het nemen van initiatieven en het ondersteunen van activiteiten, bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is en blijft voor jong en oud. Een dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven, met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie. Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van bewoners, die zich betrokken voelen bij elkaar en die zich samen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren. Dat is waar wij voor staan en wij behartigen deze belangen dan ook voor een ieder in ons dorp.

Laatste nieuws

In verband met aanleg nieuwe N18 In de week van 20 maart worden de volgende bestaande wegen definitief afgesloten: • Kormelinkweg • Oude Borculoseweg • Olden Eibergsedijk (fietsdoorgang blijft in stand tot ingebruikname nieuwe N18) • Munsterdijk In de week van 20 maart wordt voor fietsers de nieuwe parallelweg geopend tussen de Kiefteweg en de […]

Lees meer >>>

Nadat in verschillende plaatsen in Berkelland al gesprekken op gang zijn over duurzame energie, is ook de GRN voor Neede het overleg gestart met Berkelland Energie. Geen eenvoudig project, maar uiteraard de moeite waard om aan te sluiten bij de beweging om tot duurzame energie te komen, ook voor mensen wiens huis/dak niet geschikt is […]

Lees meer >>>

De aansluiting Haaksbergsestraat – Rondweg zal worden uitgevoerd met een speciale rotonde ,ook wel aangeduid met LARGAS. Een heikel punt tot nu toe was een geluidsscherm voor het pand op de hoek op ca. 6 m. voor de gevel langs. Lang is er gezocht naar een goede oplossing om dit geluidsscherm te voorkomen. Na jaren […]

Lees meer >>>

Het initiatief om een uitkijktoren te plaatsen op de Needse Berg om zodoende de attractie van de berg te” verhogen” juichen wij toe en ondersteunen wij. De financiële kant is door veel inzet van de bevolking rond. Echter worden de initiatiefnemers geconfronteerd met de nodige voorschriften en uit aspect van veiligheid natuurlijk ook terecht. De […]

Lees meer >>>

Zoals bekend is de Gemeente Berkelland voornemens dit prachtige historische ensemble te verkopen. Dit in het kader van een 7 jaar oud besluit om voor de Gemeente niet bruikbare gebouwen af te stoten. Dit uiteraard met het doel om te bezuinigen. De GRN is van mening dat dit besluit echter zal leiden tot juist verarming […]

Lees meer >>>

Reeds enige jaren is het gebouw, waarin ook het zogenaamde bakspieker is gevestigd, op de nieuwe markt in gebruik door meerdere partijen. Voor deze gebruikers zullen er waarschijnlijk een aantal wijzingen plaatsvinden. Eén van de onderwerpen die op dit moment worden besproken is om deels een andere invulling van het gebouw te overwegen. De ideale […]

Lees meer >>>